STOCK OF THE DAY
Ngày 19/9 TLG đã phát đi thông báo giao dịch thông báo mua cổ phiếu của những cổ đông nội bộ như Cô Gia ..
fatz.research 2023-09-22
STOCK OF THE DAY
Giang Điền, ngày 07 tháng 07 năm 2023 – Everpia vừa tổ chức lễ khánh thành Nhà Máy Everpia ..
F.admin 2023-07-10
STOCK OF THE DAY
Trong thị trường Chăn ga gối nệm thì có thể nói Everon chính là thương hiệu hàng đầu tại ..
fatz.research 2021-11-30
Nhận định FATZ
Nhà Đà Nẵng là một công ty bất động sản địa phương quy mô vừa và nhỏ nhưng làm ..
fatz.research 2021-10-28
Trong suốt vài ngày qua, cổ phiếu LTG của Tập Đoàn Lộc Trời bỗng dưng trở thành đề tài ..
F.admin 2021-10-07
Định giá: P/E 6.8 cực thấp, P/B 1.25, ROE: >16%/năm Tài chính vững mạnh, vốn chủ sở hữu gấp ..
fatz.research 2021-10-04
ĐIỂM HẤP DẪN: Định giá: P/E 6.6 cực thấp, P/B 1.0, ROE: >30%/năm Tài chính vững mạnh, nợ vay ..
fatz.research 2021-09-28
Đối với những doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp niêm yết thì việc quản trị rủi ro từ ..
fatz.research 2021-08-01
FPT đang trở thành một thế lực lớn trong làng công nghệ Việt Nam. Với sức tăng trưởng 20-25% ..
fatz.research 2021-07-22
Công ty CP Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp mã cổ phiếu ABI vừa công bố kết quả kinh ..
fatz.research 2021-07-20