Gánh nặng nợ xấu không chỉ là chuyện riêng của ngân hàng

(KTSG Online) – Nợ xấu là từ khóa khiến cho nhiều người hướng những suy nghĩ tiêu cực và rủi ro về phía ngân hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, nợ xấu được hình thành ở nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực lại có những vấn đề và chính sách…

Fatz Admin lúc 2023-06-07

(KTSG Online) – Nợ xấu là từ khóa khiến cho nhiều người hướng những suy nghĩ tiêu cực và rủi ro về phía ngân hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, nợ xấu được hình thành ở nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực lại có những vấn đề và chính sách xử lý khác nhau, tùy vào từng thời điểm. Do vậy, dưới góc nhìn khách quan, nợ xấu không hẳn là chuyện riêng của ngành ngân hàng?

Trúc Nhã – V.Dũng

Kinh tế Sài Gòn Online

QUẢNG CÁO
Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.