Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt

Hiện tại, doanh nghiệp đã công bố báo cáo kiểm toán, do đó UBCKNN quyết định chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt do công ty đã khắc phục được nguyên nhân. Ngày 15/9 mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định chấm dứt tình trạng…

Fatz Admin lúc 2023-09-16
Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt

Hiện tại, doanh nghiệp đã công bố báo cáo kiểm toán, do đó UBCKNN quyết định chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt do công ty đã khắc phục được nguyên nhân.

Ngày 15/9 mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt của CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Trước đó, UBCKNN đưa Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt với lý do báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/22 do công ty lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5 đến ngày 17/9.

Hiện tại, doanh nghiệp đã công bố báo cáo kiểm toán, do đó UBCKNN quyết định chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt do công ty đã khắc phục được nguyên nhân.

QUẢNG CÁO

Về tình hình kinh doanh, BCTC soát xét bán niên 2023 của TVSI ghi nhận lỗ sau thuế lên đến 336 tỷ đồng, chênh lệnh lớn so với mức lãi 24 tỷ đồng trên BCTC tự lập.

Các chỉ tiêu kinh doanh sau soát xét gần như không có sự thay đổi. Chênh lệch lớn giữa BCTC soát xét và tự lập nằm ở chi phí quản lý doanh nghiệp. Sau soát xét, chi phí quản lý doanh nghiệp là 377 tỷ đồng, gấp gần 38 lần tự lập và gần 14 lần cùng kỳ, chủ yếu do tăng dự phòng phải trả hợp đồng mua lại trái phiếu gần 398 tỷ đồng.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.

Từ khoá: