Chứng Khoán
Ông Trần Thanh Hiền, Kế toán trưởng Vietnam Airlines, khẳng định tình huống bị âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế 3 năm ..
Fatz Admin 2023-12-16