Chứng Khoán
Nếu giao dịch thành công, dự kiến khoản tiền HDBank thu được tính theo giá hiện tại của cổ phiếu VJC vào khoảng 795 tỷ đồng. VJC: ..
Fatz Admin 2023-09-21