Chứng Khoán
Vốn hoá thị trường doanh nghiệp tương ứng vượt 28.000 tỷ đồng, tăng 2.700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2024. FOX: ..
Fatz Admin 2024-01-28
Chứng Khoán
Ước tính trong quý 3, FPT ghi nhận doanh thu đạt hơn 13.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước ..
Fatz Admin 2023-10-17
Chứng Khoán
Đến cuối quý 2, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn của FPT Telecom có số dư lên đến gần ..
Fatz Admin 2023-07-27
Chứng Khoán
Tính riêng trong quý 2, FPT ước đạt lợi nhuận trước thuế 2.218 tỷ đồng, tăng 19,4% so với ..
Fatz Admin 2023-07-13