Chứng Khoán
Tạm tính theo giá giá đóng cửa cùng phiên, nhóm quỹ Dragon Capital đã thu về khoảng 8 tỷ đồng sau giao dịch trên. ..
Fatz Admin 2023-12-18
Chứng Khoán
Xét theo báo cáo hàng tháng của Vĩnh Hoàn, đây là tháng thứ 5 liên tiếp doanh thu sụt ..
Fatz Admin 2023-06-14
Chứng Khoán
Cổ phiếu của “nữ hoàng cá tra” tụt dốc nhanh chóng trong bối cảnh kết quả kinh doanh của ..
Fatz Admin 2023-03-03
Chứng Khoán
So với đầu năm, VHC đã tăng vốn đầu tư rót vào cổ phiếu NLG và đầu tư mới ..
Fatz Admin 2022-10-20