Chứng Khoán
Cổ phiếu VCG đã tăng khoảng 15% kể từ cuối tháng 10 và hiện đang giao dịch quanh mức 21.850 đồng/cp. VCG: Quỹ ngoại ..
Fatz Admin 2023-11-08
Chứng Khoán
Trước đó, kể từ đầu tháng 9, VEIL duy trì trạng thái “full cổ phiếu” với tỷ trọng tiền mặt ..
Fatz Admin 2023-10-05
Chứng Khoán
Với quy mô tài sản lên tới hơn 1,9 tỷ USD, lượng tiền mặt trong danh mục đạt hơn ..
Fatz Admin 2023-08-20
Chứng Khoán
Trước khi giao dịch trên diễn ra, nhóm Dragon Capital là cổ đông lớn nhất tại ACB trong khi ..
Fatz Admin 2023-08-10
Lượng tiền sẵn sàng chờ giải ngân của VEIL đạt hơn 1.500 tỷ đồng tại ngày 1/6, mức cao ..
Fatz Admin 2023-06-11
Áp lực bán ròng của khối ngoại đến từ xu hướng rút vốn đang diễn ra trên nhiều ETF ..
Fatz Admin 2023-05-25
Tính từ đầu tháng 4 đến nay, khối ngoại đã bán ròng đến gần 1.600 tỷ đồng qua kênh ..
Fatz Admin 2023-04-13
Từ 19/1 đến 2/3, lượng tiền chờ giải ngân của VEIL tăng tới 88 triệu USD (~2.078 tỷ đồng). ..
Fatz Admin 2023-03-14
Tại ngày 23/2, quy mô danh mục của VEIL đạt gần 1,66 tỷ USD, giảm hơn 131 triệu USD ..
Fatz Admin 2023-03-04
Động thái bán ròng của Dragon Capital diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DXG ghi nhận nhịp điều ..
Fatz Admin 2023-03-02