Chứng Khoán
Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ tăng gấp hơn 6 lần, từ 1.666 tỷ lên mức ..
Fatz Admin 2023-05-16