Chứng Khoán
Sau giao dịch, quỹ đầu tư Evli Emerging Frontier Fund đã nắm giữ 4 triệu cổ phiếu KSB, tương ứng với tỷ lệ 5,24% ..
Fatz Admin 2022-11-24