Chứng Khoán
Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, GVR mới thực hiện 60% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi ..
Fatz Admin 2023-12-22
Chứng Khoán
Khó khăn đã hiện hữu ngay trong quý đầu năm khi GVR ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.135 ..
Fatz Admin 2023-05-29
Chứng Khoán
Tới cuối quý 1, nợ phải trả của GVR đạt 22.752 tỷ đồng, giảm 9% tương ứng khoảng 2.200 ..
Fatz Admin 2023-05-05
Chứng Khoán
Theo giải trình, lợi nhuận quý 3 sụt giảm chủ yếu do giá bán giảm trong khi nhiều mặt ..
Fatz Admin 2022-10-28