Chứng Khoán
Theo giải trình, lợi nhuận quý 3 sụt giảm chủ yếu do giá bán giảm trong khi nhiều mặt hàng đầu vào tăng mạnh. ..
Fatz Admin 2022-10-28