Chứng Khoán
Cá nhân này là cổ đông lớn tại nhiều doanh nghiệp với hàng chục triệu cổ phần, giá trị đã gia tăng đáng kể ..
Fatz Admin 2023-09-19