Phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm rất mạnh trong tháng 4 và 5

(KTSG Online) – Trong tháng 4-2023, chỉ có một đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ và một đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 2.671 tỉ đồng, bằng 10% tổng khối lượng phát hành của tháng 3. Trong tháng 5-2023 chưa có đợt phát hành trái…

Fatz Admin lúc 2023-05-10

(KTSG Online) – Trong tháng 4-2023, chỉ có một đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ và một đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 2.671 tỉ đồng, bằng 10% tổng khối lượng phát hành của tháng 3. Trong tháng 5-2023 chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào được ghi nhận.

Ảnh minh hoạ: VGP

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong tháng 4-2023, có một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và một đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị phát hành 2.671 tỉ đồng, chỉ bằng 10% tổng khối lượng phát hành của tháng 3, TTXVN cho biết.

Tính đến ngày 5-5, chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào được ghi nhận trong tháng 5. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 5-5, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 31,7 ngàn tỉ đồng, với 7 đợt phát hành công chúng với giá trị 5,5 ngàn tỉ đồng (chiếm 17% khối lượng phát hành) và 15 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 26,14 ngàn tỉ đồng (chiếm 83% khối lượng phát hành).

QUẢNG CÁO

Với trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trong tháng 5-2023, theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, tính đến ngày công bố thông tin 6-5-2023, các đợt mua lại mới được công bố trong tháng 5 đều được thực hiện trong các tháng trước đó. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 49,5 ngàn tỉ đồng (tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022).

Tính đến ngày công bố thông tin 5-5, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong tháng 5-2023 là hơn 21,4 ngàn tỉ đồng. Một số nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn bao gồm bất động sản (9,6 ngàn tỉ đồng), hàng tiêu dùng (3,7 ngàn tỉ đồng), nguyên vật liệu (2,9 ngàn tỉ đồng), ngân hàng (2,5 ngàn tỉ đồng).

Trong kỳ báo cáo, có 8 công ty công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu với tổng gốc, lãi chậm trả được công bố là 1,2 ngàn tỉ đồng và 6 công ty công bố phương án tái cơ cấu, chủ yếu thông qua kéo dài kỳ hạn trái phiếu với kỳ hạn mới kéo dài thêm từ 3 tháng đến 24 tháng so với kỳ hạn ban đầu.

TTXVN đưa tin, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) đang hoàn thiện những bước cuối cùng để có thể đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào hoạt động trong tháng 6-2023.

Đây là một trong những giải pháp để các doanh nghiệp nâng cao tính công khai minh bạch trong huy động và sử dụng vốn, chủ động cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý giám sát.

N.Tân

Kinh tế Sài Gòn Online

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.