Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/9

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán. Tin doanh nghiệp VOC – Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP – Ngày 10/10 tới đây, Vocarimex sẽ thực hiện chốt danh sách cổ…

Fatz Admin lúc 2023-09-15
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/9

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

VOC – Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP – Ngày 10/10 tới đây, Vocarimex sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 20/10/2023.

AGG – CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia – Công bố đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Koterasu Partners Pte. Ltd. (Koterasu). Theo nội dung thỏa thuận, Koterasu sẽ mua cổ phiếu thứ cấp của An Gia (AGG) với tổng giá trị 235 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trực tiếp trên sàn chứng khoán.

QUẢNG CÁO

LTG – CTCP Tập đoàn Lộc Trời – Đã nhận được đơn từ chức của bà Thuy Vu Dropsey (sinh năm 1982) – Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Cùng ngày 13/09, HĐQT LTG đã thông qua việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và giải thể CTCP Lộc Trời – Viên Thị (công ty con do LTG sở hữu 51% vốn).

VRC – CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC – Thông báo miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và bổ nhiệm thành viên mới.

Thay vào đó, bổ nhiệm ông Phan Văn Tướng làm Thành viên HĐQT VRC với thời hạn 5 năm kể từ ngày 12/09.

SHP – CTCP Thủy điện miền Nam – Ngày 16/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2022 ngày đăng ký cuối cùng là 17/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/10/2023.

CMV – CTCP Thương nghiệp Cà Mau – Đã thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 28/9/2023 và thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 19/10/2023.

TDW – CTCP Cấp nước Thủ Đức – Ngày 28/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 29/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/10/2023.

X20 – CTCP X20 – Ngày 12/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 ngày đăng ký cuối cùng là 13/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/10/2023.

PMC – CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic – Ngày 19/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/9/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DNP – CTCP DNP Holding – Bà Đồng Diễm Nga My, cổ đông lớn đã bán ra 1,3 triệu cổ phiếu DNP trong ngày 07/9. Qua đó, giảm sở hữu tại DNP xuống còn hơn 5,58 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,7%.

TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Ông Nguyễn Mạnh Linh, Ủy viên HĐQT đã bán ra hơn 719.000 cổ phiếu TNG từ ngày 10/8 đến 08/9. Qua đó, giảm sở hữu tại TNG xuống còn hơn 3,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,22%.

SJE – CTCP Sông Đà 11 – Ông Lê Văn Tuấn, Tổng giám đốc đã bán ra hơn 182.000 cổ phiếu SJE từ ngày 23/8 đến 08/9. Qua đó, chỉ còn nắm giữ 99 cổ phiếu SJE.

PET – Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí – Ông Cao Trường Sơn, cổ đông lớn đã bán ra 900.000 cổ phiếu PET trong ngày 11/9. Qua đó, giảm sở hữu tại PET xuống còn hơn 4,95 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,64%.

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý đã bán ra 300.000 cổ phiếu NLG trong ngày 11/9. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 34,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,95%.

HSG – CTCP Tập đoàn Hoa Sen – Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý đã bán ra 780.000 cổ phiếu HSG trong ngày 07/9. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm tại HSG xuống còn hơn 61,43 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,97%.

SC5 – CTCP Xây dựng Số 5 – Bà Võ Nguyễn Mai Hoàng, vợ ông Phạm Gia Phú – thành viên HĐQT đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu SC5, tỷ lệ 10,01% trong ngày 11/9 theo phương thức thỏa thuận. Trước giao dịch, bà Hoàng chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SC5 nào.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SSB – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank – Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, cá nhân có liên quan đến ông Lê Quốc Long – Quyền tổng giám đốc đăng ký bán hơn 2,71 triệu cổ phiếu SSB từ ngày 19/9 đến 18/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Quỳnh sẽ giảm sở hữu tại SSB xuống còn hơn 4,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,192%.

Trần Dũng

Nhịp sống thị trường

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.