Lịch chốt quyền cổ tức tuần 23-27/10: Hơn 20 doanh nghiệp “lăn chốt”, cổ tức tiền mặt cao nhất 150%

Tuần 23-27/10 có đến 3 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao trên 40%. Theo thống kê, có 21 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 9– 13/10. Trong đó, 15 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng…

Fatz Admin lúc 2023-10-22
Lịch chốt quyền cổ tức tuần 23-27/10: Hơn 20 doanh nghiệp "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 150%

Tuần 23-27/10 có đến 3 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao trên 40%.

Theo thống kê, có 21 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 9– 13/10. Trong đó, 15 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu, 1 phát hành thêm và 1 doanh nghiệp trả cổ tức kết hợp trong tuần này.

Trong số các doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tuần này, cao nhất là 150% và thấp nhất là 0,3%. Đặc biệt, tuần này có đến 3 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao trên 40%.

Ngày 24/10 tới đây sẽ là ngày

CTCP Mía đường Sơn La (mã SLS)

chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền niên độ 2022-2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/10, thời gian thanh toán dự kiến vào 14/11/2023.

QUẢNG CÁO

Với tỷ lệ thực hiện lên tới 150% (1 cổ phiếu nhận về 15.000 đồng), ước tính số tiền Mía đường Sơn La cần chi trả khoảng 147 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ nguồn LNST còn lại chưa phân phối niên độ 2022-2023.


CTCP Thông Quảng Ninh (mã TQN)

thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền là ngày 24/10/2023. Tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10/2023.

Tỷ lệ trả cổ tức là 46,2%, tương ứng với mỗi cổ phần được nhận 4.620 đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào ngày 9/11/2023. Với 3,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TQN cần chi hơn 16,6 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Ngày 27/10 tới đây

CTCP Thương mại Bia Hà Nội (mã HAT)

sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.000 đồng. Thời gian thanh toán 29/11/2023. Như vậy với hơn 3,12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thương mại bia Hà Nội sẽ cho khoảng 12,5 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.


CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung (mã  SMB)

thông báo ngày 25/10 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2023  bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian chi trả cổ tức là ngày 06/11. Với hơn 29,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SMB sẽ chi tương đương 29,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 7/2023, SMB đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 25%.

Ngày 27/10 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã PVS)

nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7% bằng tiền (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Với gần 478 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PTSC dự kiến chi khoảng 335 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn vốn trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 được phân phối.

Ngày 26/10,

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (mã PVC

) sẽ chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu.

Theo đó, PVC dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu chia thưởng cho cổ đông tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm ngày 31/12/2022 trên BCTC Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Đồng thời, PVC cũng sẽ phát hành 21,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông tỷ lệ 10:4,24 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền cổ đông được mua 4,24 cổ phiếu mới). Giá PVC chào bán là 10.000 đồng/CP. Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua từ ngày 08/11 đến ngày 15/11. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 08/11 đến ngày 28/11.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.