Hà Nội đề xuất về quỹ đất và lựa chọn nhà đầu tư cho dự án nhà ở xã hội

(KTSG Online) – Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ ban hành quy định rút ngắn thời gian lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở; kiến nghị Bộ Xây dựng báo…

Fatz Admin lúc 2023-05-24

(KTSG Online) – Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ ban hành quy định rút ngắn thời gian lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở; kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ ủy quyền cho Hà Nội chủ động thực hiện bố trí thay thế quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho các dự án này tại các khu nhà ở xã hội độc lập trên địa bàn thành phố.

Hà Nội đề xuất được bố trí quỹ đất cho các dự án nhà ở xã hội. Trong ảnh là một khu nhà ở xã hội tại Đại Thịnh, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Hà Nội tính đến hết tháng 4-2023 mới có 4 dự án hoàn thành toàn bộ, 1 dự án hoàn thành 1 phần với khoảng 345.488 m2 sàn nhà ở xã hội, 4.168 căn hộ.

Hiện Hà Nội có 40 dự án đang triển khai, gồm 18 dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021-2025 với khoảng 869.000 m2 sàn, 12.137 căn hộ; 22 dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025 với khoảng 1.689.000 m2 sàn, 22.400 căn hộ; trong đó có 6 dự án xây dựng nhà ở công nhân với khoảng 0,31 triệu m2 sàn với gần 8.000 căn hộ.

QUẢNG CÁO

Tại kỳ họp HĐND thành phố vừa qua, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 có thêm khoảng 12.000 nhà ở xã hội, nhưng đang gặp khó liên quan đến quỹ đất, thủ tục, chính sách ưu đãi và cơ chế tài chính.

Cổng thông tin UBND thành phố Hà Nội cho biết, quy định của pháp luật về dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP còn có điểm bất cập, nhiều dự án phát triển nhà ở thương mại ở khu vực ngoại thành không phù hợp bố trí nhà ở xã hội hay dự án nhà ở thương mại có quy mô lớn hơn hoặc bằng 2 héc-ta, nhưng có diện tích đất xây dựng nhà ở nhỏ, theo quy định vẫn phải dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Do đó việc phải bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại nhiều dự án đã không phù hợp và manh mún. Tuy nhiên theo quy định vẫn phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án này.

Về việc sử dụng nguồn tiền thu được từ tiền đóng tiền sử dụng đất thay thế cho 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội có quy mô sử dụng dưới 10 héc-ta, pháp luật hiện hành cũng chưa quy định, hướng dẫn sử dụng khoản tiền thu được từ chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại nộp tương đương quỹ 20%, 25% đất ở tại dự án để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; trong khi nguồn lực tài chính của thành phố để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngân sách còn hạn chế.

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ ban hành quy định rút ngắn thời gian lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở nói chung, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nói riêng.

Trường hợp thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu cần có quy định quy trình đấu thầu riêng (đơn giản hóa, rút ngắn trình tự, thời gian thực hiện) đối với loại hình nhà ở xã hội.

Quy định về chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị, Hà Nội đề nghị được dành 20% tổng diện tích đất ở trong dự án nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư.

UBND thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ ủy quyền cho Hà Nội chủ động thực hiện bố trí thay thế quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho các dự án này tại các khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) trên địa bàn thành phố;

Đồng thời, giao quyền cho Hà Nội điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất để bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho thuê (nhà lưu trú, tạm trú cho công nhân).

Đối với khó khăn, vướng mắc về việc sử dụng nguồn thu được từ đóng tiền sử dụng đất thay thế cho 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội, Hà Nội kiến nghị các bộ, ngành sớm ban hành hướng dẫn việc quản lý, sử dụng khoản tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 20% tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định.

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.