FLC lại “thất hứa”, chưa thể nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2021

Đến thời điểm hiện tại, ngoài BCTC kiểm toán năm 2021, FLC cũng chưa nộp BCTC kiểm toán bán niên 2022 và cả năm 2022. BCTC tự lập quý 4/2022 và quý 1/2023 cũng chưa được công bố. FLC: Giá hiện tại Thay đổi Xem hồ sơ doanh nghiệp Ngày…

Fatz Admin lúc 2023-05-26
FLC lại “thất hứa”, chưa thể nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2021

Đến thời điểm hiện tại, ngoài BCTC kiểm toán năm 2021, FLC cũng chưa nộp BCTC kiểm toán bán niên 2022 và cả năm 2022. BCTC tự lập quý 4/2022 và quý 1/2023 cũng chưa được công bố.

FLC:

Giá hiện tại
Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Ngày 25/5 vừa qua, CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC) đã công bố văn bản cập nhật tiến độ về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin.

Theo văn bản, vào ngày 28/4/2023, FLC dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán năm 2021 không muộn hơn ngày 25/5/2023. Tuy nhiên đến nay, theo Văn bản số 63/2023/CV UHY của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ngày 25/5/2023, sau quá trình trao đổi thống nhất, vẫn tồn tại một số vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận giữa hai bên vì vậy báo cáo tài chính chưa được hoàn thành.

QUẢNG CÁO

Tập đoàn FLC cho biết sẽ gấp rút phối hợp với UHY để phát hành các báo cáo tài chính và công bố thông tin theo quy định. Sau khi các báo cáo tài chính năm 2021 được phát hành, HĐQT Tập đoàn FLC sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của năm tài chính 2022. Trên cơ sở đó, công ty sẽ tiến hành làm việc với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 25/5 do chậm công bố báo cáo kiểm toán năm 2022.

Đồng thời, cổ phiếu FLC cũng tiếp tục bị đình chỉ giao dịch theo quyết định ngày 24/2 do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm bảo về quyền lợi của nhà đầu tư.

Với việc tiếp tục lỗi hẹn nộp BCTC kiểm toán 2021, con đường trở lại sàn chứng khoán của FLC có lẽ vẫn còn rất xa. Đến thời điểm hiện tại, ngoài BCTC kiểm toán năm 2021, tập đoàn này cũng chưa nộp BCTC kiểm toán bán niên 2022 và cả năm 2022. BCTC tự lập quý 4/2022 và quý 1/2023 cũng chưa được công bố.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.