Chứng khoán Tiên Phong (TPS) lỗ hơn 200 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu

TPS bán ra gần 13.500 tỷ đồng tài sản FVTPL trong đó gần 12.100 tỷ đồng là trái phiếu. Tuy nhiên, chỉ hơn 3.060 tỷ đồng trái phiếu bán ra có lãi gần 30 tỷ, còn lại hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu bán ra bị lỗ 249 tỷ đồng….

Fatz Admin lúc 2023-10-21
Chứng khoán Tiên Phong (TPS) lỗ hơn 200 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu

TPS bán ra gần 13.500 tỷ đồng tài sản FVTPL trong đó gần 12.100 tỷ đồng là trái phiếu. Tuy nhiên, chỉ hơn 3.060 tỷ đồng trái phiếu bán ra có lãi gần 30 tỷ, còn lại hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu bán ra bị lỗ 249 tỷ đồng.

ORS:


Chứng

khoán Tiên Phong (TPS, mã ORS)

đã công bố BCTC quý 3/2023, ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 15% so với cùng kỳ lên 630 tỷ đồng, trong đó doanh thu lưu ký chiếm tỷ trọng lớn nhất với 282 tỷ, tăng 69% so với quý 3/2022.

Mảng tự doanh của TPS không thực sự hiệu quả, lãi từ tài sản FVTPL đạt 211 tỷ, giảm 13% trong khi lỗ từ tài sản FVTPL tăng 23% lên 285 tỷ.

Đặc biệt, hoạt động bán tài sản FVTPL ghi nhận lỗ ròng tới 211 tỷ đồng.

Theo thuyết minh của TPS, công ty chứng khoán này bán ra gần 13.500 tỷ đồng tài sản FVTPL trong đó gần 12.100 tỷ đồng là trái phiếu. Tuy nhiên, chỉ hơn 3.060 tỷ đồng trái phiếu bán ra có lãi gần 30 tỷ, còn lại hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu bán ra bị lỗ 249 tỷ đồng.

QUẢNG CÁO

Ngoài ra, TPS cũng bán gần 1.500 tỷ đồng cổ phiếu và chứng chỉ tiền gửi trong quý 3 vừa qua, ghi nhận lãi ròng gần 8 tỷ đồng.

Mảng Môi giới của TPS cũng quá khả quan khi doanh thu giảm 23% so với cùng kỳ xuống 12 tỷ, chi phí môi giới cũng giảm 39% xuống 13 tỷ đồng trong quý 3 vừa qua. Chi phí tài chính tăng 75% so với cùng kỳ lên 120 tỷ đồng trong khi doanh thu tài chính chưa tới 2 tỷ đồng.

Kết quả, TPS ghi nhận LNTT quý 3/2023 đạt 71 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế giảm 16% xuống 59 tỷ đồng.


Luỹ kế 9 tháng,

Chứng khoán Tiên Phong đạt 2.251 tỷ đồng doanh thu hoạt động, với gần 1.100 tỷ đồng là lãi từ các tài sản FVTPL. Khấu trừ các chi phí, TPS lãi ròng 170 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của TPS đạt 7.054 tỷ đồng, tăng 347 (~5%) so với đầu năm nhưng giảm hơn 2.300 tỷ so với cuối quý 2. Danh mục FVTPL giá trị hợp lý 2.310 tỷ đồng, tăng 746 tỷ (~48%) so với thời điểm cuối quý 2, chủ yếu do tăng chứng chỉ tiền gửi lên 840 tỷ đồng. Dư nợ margin cuối quý 3 đạt 842 tỷ đồng, tăng 160 tỷ sau 3 tháng.

Phương Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.