Chứng khoán Everest (EVS) rút hồ sơ chào bán 103 triệu cổ phiếu

Trước khi rút hồ sơ chào bán, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của EVS đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên 1.648 tỷ đồng. EVS: Giá hiện tại Thay đổi Xem hồ sơ doanh nghiệp CTCP Chứng…

Fatz Admin lúc 2023-05-24
Chứng khoán Everest (EVS) rút hồ sơ chào bán 103 triệu cổ phiếu

Trước khi rút hồ sơ chào bán, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của EVS đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên 1.648 tỷ đồng.

EVS:

Giá hiện tại
Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Chứng khoán Everest (mã EVS) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc rút hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, EVS dự kiến phát hành hơn 103 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Mức giá chào bán 10.000 đồng/cp, tương ứng số tiền dự kiến thu về 1.030 tỷ đồng sẽ được dùng cho hoạt đông cho vay ký quỹ, đầu tư tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán và bổ sung nguồn vốn mua sắm, thuê tài sản cố định.

QUẢNG CÁO

Trước khi rút hồ sơ chào bán, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của EVS đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên 1.648 tỷ đồng. Cụ thể, EVS sẽ phát hành 61,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 10:6 – tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 6 cổ phiếu phát hành mới.

Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn được lấy từ toàn bộ thặng dư vốn cổ phần (240 tỷ đồng) và một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lợi nhuận sau thuế đã thực hiện) tính đến thời điểm 31/12/2022 (378 tỷ đồng).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, EVS lên kế hoạch với doanh thu hoạt động đạt 448,5 tỷ đồng, giảm 50,4% so với năm trước. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 102,8 tỉ đồng, tăng 35,3% so với thực hiện năm 2022.

Trong quý đầu năm, EVS lỗ ròng hơn 35 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh chính đều sụt giảm so với cùng kỳ, dẫn đến tổng doanh thu hoạt động giảm đến 80% xuống mức 61,9 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty mới thực hiện được 14% kế hoạch doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Thời điểm cuối quý 1, tổng tài sản của EVS đạt hơn 2.315 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 72,3 tỷ đồng; các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 1.806,3 tỷ đồng; các khoản cho vay đạt 244,2 tỷ đồng.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.