Chưa có đợt phát hành trái phiếu nào trong nửa đầu tháng 9

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu (VBMA), cập nhật đến ngày công bố thông tin 13/9/2023, số đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 8 là 30 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị hơn 30.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, chưa có…

Fatz Admin lúc 2023-09-16

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu (VBMA), cập nhật đến ngày công bố thông tin 13/9/2023, số đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 8 là 30 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị hơn 30.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, chưa có đợt phát hành nà

Các đợt phát hành trong tháng 8 có lãi suất trung bình 9,18%/năm, kỳ hạn chủ yếu từ 2-5 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là gần 140.000 tỷ đồng, với 17 đợt phát hành ra công chúng và 111 đợt phát hành riêng lẻ (chiếm 88% tổng số).

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã mua lại 125 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 166.654 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022).

QUẢNG CÁO

Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 51.78% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 86.294 tỷ đồng).

photo-1694831301846

 

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 109.448 tỷ đồng. 36,3% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản, theo sau là nhóm Ngân hàng chiếm 28%.

Về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 6/9, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 4.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Trái phiếu 30 năm có tỉ lệ trúng thầu là 87% (435 tỷ đồng), các kỳ hạn còn lại đều trúng thầu toàn bộ. Tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay là 234.446 tỷ đồng, tương ứng gần 58,6% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch thị trường thứ cấp đạt 26.062 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch thông thường (outright) trung bình ngày tăng 68%, giá trị giao dịch mua bán lại (repo) trung bình ngày tăng 153% so với tuần trước. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 177 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong kỳ. Lợi suất trái phiếu chính phủ tại phòng giao dịch của VBMA tăng nhẹ so với tuần trước.

Theo Thái Thu

Thời báo ngân hàng

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.