Chủ tịch MB: Chất lượng hàng hóa là yếu tố quan trọng bên cạnh nâng hạng thị trường chứng khoán

Theo Chủ tịch MB, khi chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán tốt, giá trị cao, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đến để tìm kiếm lợi nhuận, tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường…

Fatz Admin lúc 2024-02-28
Chủ tịch MB: Chất lượng hàng hóa là yếu tố quan trọng bên cạnh nâng hạng thị trường chứng khoán

Theo Chủ tịch MB, khi chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán tốt, giá trị cao, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đến để tìm kiếm lợi nhuận, tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024 sáng ngày 28/2, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Quân đội (MB) đánh giá yếu tố tiên quyết đầu tiên để thúc đẩy thị trường phát triển và tăng khả năng tiếp cận vốn doanh nghiệp (DN) thường là yếu tố kinh tế vĩ mô được điều hành bởi Chính phủ.

Chủ tịch MB cho rằng đây là yếu tố quan trọng bậc nhất trong quá trình thu hút vốn cũng như thúc đẩy thị trường phát triển theo chiều sâu. Song song với đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các công điện yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ban, ngành có giải pháp nâng hạng thị trường, chuẩn hóa các cơ sở của hệ thống giao dịch trái phiếu, trên cơ sở đó xử ý các vấn đề, các vụ việc của TTCK, giúp cho TTCK phát triển minh bạch.

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, MB đồng tình với các giải pháp để thúc đẩy sự phát triển theo chiều sâu và tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra 4 vấn đề kiến nghị:

QUẢNG CÁO

Thứ nhất, tăng quy mô của thị trường. Hiện nay quy mô của TTCK chiếm khoảng 56-58% GDP các nước đang phát triển. Tôi thấy chỉ số lên trung bình từ 50-80%, vì vậy chúng ta ở mức khá. Vấn đề đầu tiên là tăng được quy mô của thị trường.

Thứ hai, tăng số lượng hàng hoá cũng như tăng số lượng và chất lượng các doanh nghiệp tham gia niêm yết.

Thứ ba, tăng số lượng và chất lượng của ngân hàng đầu tư trên thị trường thông qua các giải pháp.

Cuối cùng, nâng cấp được các hệ thống giao dịch và khuôn khổ pháp lý để thu hút nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch MB kiếnnghị một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, tăng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp tốt trên thị trường bằng cách phân loại và xếp hạng độc lập các doanh nghiệp niêm yết theo các tiêu chí ngành, hiệu quả hoạt động, để tăng sức mạnh thương hiệu, thị phần trong ngành, minh bạch thông tin, thúc đẩy các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp tiềm năng tham gia TTCK.

Áp dụng các chuẩn mực quốc tế và thông lệ quốc tế như các nguyên tắc quản trị công ty tốt nhất của OECD cho các doanh nghiệp niêm yết để giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn thông qua thị trường tốt hơn. Như báo cáo của UBCK Nhà nước, năm qua số lượng giá trị tăng mới của giá trị niêm yết khoảng 56 nghìn tỷ. Số lượng này còn khá khiêm tốn so với tiềm năng, nhu cầu của doanh nghiệp.

Thứ hai, tiến tới nâng hạng thị trường nhưng mấu chốt là nội lực thị trường do đó chất lượng hàng hóa là quan trọng. Khi chất lượng thị trường tốt, giá trị cao, nhà đầu tư nước ngoài sẽ để tìm kiếm lợi nhuận, tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Do đó, chất lượng thị trường và quan trọng hơn là kiện toàn Trung tâm thanh toán bù trừ (CCP) – điểm mấu chốt khi cả FTSE và MSCI đều coi đây là nút thắt trong việc nâng hạng thị trường. Hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến sở hữu nước ngoài.

Thứ ba, tăng cường ứng dụng về công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý và giám sát. Nghiên cứu các hệ thống triển khai giám sát tự động, kết nối với hệ thống dữ liệu và các cơ quan như thuế, cơ quan giám sát của ngân hàng và giám sát tài chính quốc gia, tăng khả năng giám sát và chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp trên thị trường.

Cuối cùng, cung cấp hệ thống công nghệ và dữ liệu để tăng khả năng số hóa, tiếp cận để nhà đầu tư và công chúng xử lý thời gian phát hành, thời gian đầu tư được tiết kiệm thời gian hơn.

Hà Linh

Đời sống Pháp luật

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.