Tìm hiểu về pha loãng cổ phiếu, ảnh hưởng của pha loãng cổ phiếu

Pha loãng cổ phiếu là một vấn đề khá nan giải trên thị trường chứng khoán. Vì khi một công ty phát hành thêm cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu của công ty sẽ bắt đầu tăng lên và làm giảm giá trị của cổ phiếu xuống. Cũng như…

F.admin lúc 2022-10-17

Pha loãng cổ phiếu là một vấn đề khá nan giải trên thị trường chứng khoán. Vì khi một công ty phát hành thêm cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu của công ty sẽ bắt đầu tăng lên và làm giảm giá trị của cổ phiếu xuống. Cũng như làm cho tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với doanh nghiệp đó cũng giảm theo.

Pha loãng cổ phiếu

Pha loãng cổ phiếu (trong tiếng Anh là Dilution, Stock Dilution hoặc Equity Dilution). Pha loãng cổ phiếu xảy ra khi một công ty phát hành cổ phiếu mới khiến cho tỉ lệ sở hữu công ty của các cổ đông hiện tại bị giảm xuống. Pha loãng cổ phiếu cũng có thể xảy ra khi người nắm giữ quyền chọn cổ phiếu, chẳng hạn như nhân viên công ty hoặc những người khác thực hiện quyền chọn của mình.

QUẢNG CÁO

Khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên, mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu một phần nhỏ hơn của công ty, làm cho mỗi cổ phiếu bị giảm giá trị.

Ví dụ

Giả sử công ty A đã phát hành 100 cổ phiếu cho 100 cổ đông cá nhân. Mỗi cổ đông sở hữu 1% công ty. Nếu sau đó công ty A mở đợt chào bán cổ phiếu lần thứ hai và phát hành 100 cổ phiếu mới cho 100 cổ đông nữa, mỗi cổ đông cũ sẽ chỉ sở hữu 0,5% công ty. Tỉ lệ sở hữu nhỏ hơn cũng làm giảm quyền biểu quyết của mỗi nhà đầu tư.

Một số tình huống dẫn đến pha loãng cổ phiếu

Những người nắm giữ nắm giữ chứng khoán chuyển đổi lựa chọn chuyển đổi sang cổ phiếu: Ví dụ quyền chọn cổ phiếu được cấp cho nhân viên công ty hoặc thành viên hội đồng quản trị có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, giúp tăng tổng số cổ phiếu.

Chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn: Một công ty đang tìm kiếm nguồn vốn mới để tài trợ cho các cơ hội tăng trưởng hoặc thanh toán các khoản nợ hiện tại có thể phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn.

Phát hành cổ phiếu mới khi mua lại công ty khác: Một công ty có thể phát hành và cung cấp cổ phiếu mới cho các cổ đông của công ty mục tiêu họ muốn mua. Các doanh nghiệp nhỏ hơn đôi khi cũng cung cấp cổ phiếu mới cho các cá nhân để trả cho những dịch vụ mà công ty nhận được từ họ.

Ảnh hưởng của pha loãng cổ phiếu

Tích cực

Tuy nhiên, pha loãng cổ phiếu không phải lúc nào cũng có nghĩa tiêu cực. Trong nhiều trường hợp, động thái này giúp doanh nghiệp có lợi hơn.

Chào bán thêm cổ phiếu mới sẽ giúp doanh nghiệp huy động được lượng tiền lớn, bổ sung vốn chủ sở hữu.

Phát hành ESOP khiến nhân viên tăng động lực làm việc và gắn bó với công ty.

Chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu giúp doanh nghiệp giảm chi phí lãi vay.

Việc pha loãng cổ phiếu do sáp nhập hoặc mua lại một công ty khác (M&A) thường mang ý nghĩa là tích cực.

Tiêu cực

Đối với nhiều nhà đầu tư, việc pha loãng cổ phiếu thường là tín hiệu không mấy tích cực. Vì thực chất, việc tăng thêm số cổ đông khiến cho nhiều quyền lợi của họ bị ảnh hưởng. Một số tác động tiêu cực khi cổ phiếu bị pha loãng có thể kể đến:

Quyền lợi của các cổ đông bị thay đổi đáng kể. Những người sáng lập nên doanh nghiệp có thể bị giảm quyền kiểm soát doanh nghiệp đó.

Hàng loạt các chỉ số tài chính của doanh nghiệp sẽ giảm trong ngắn hạn (EPS, ROE…)

Tăng áp lực cho ban lãnh đạo khi phải tạo ra lợi nhuận tương ứng với vốn tăng thêm.

Share
Bài viết bởi

F.admin

Bình luận đã bị đóng.