Bất Động Sản
Theo Vars, việc cho phép trái chủ thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác như bất động sản là ..
Fatz Admin 2023-03-13
Chứng Khoán
Việc bổ sung quy định cho phép hoán đổi trái phiếu lấy tài sản trong Dự thảo sửa đổi ..
Fatz Admin 2023-03-03
Bất Động Sản
Chuyên gia cho rằng hình thức trái chủ hoán đổi trái phiếu sang nhà, đất không phải giải pháp ..
Fatz Admin 2022-10-29