Nhận định FATZ
THỊ TRƯỜNG Vnindex: Từ đầu tháng 7/2021 Vnindex có chuỗi 3 tuần giảm điểm liên tục, Vnindex từ 1,420pts giảm về mức thấp nhất ..
fatz.research 2021-08-16