Chứng Khoán
Theo phương án chào bán được cổ đông C4G thông qua trước đó, lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư khác ngoài ..
Fatz Admin 2023-05-12
Chứng Khoán
Trên thị trường, cổ phiếu này đã tăng gấp 2,3 lần so với đáy hồi giữa tháng 11 năm ..