Dự kiến hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 25/4

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được gần 500 lượt ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông qua các hình thức thư điện tử, gửi trực tiếp và…

Fatz Admin lúc 2023-03-03

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được gần 500 lượt ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông qua các hình thức thư điện tử, gửi trực tiếp và lấy ý kiến nhân dân trên website, Bộ đã nhận được gần 500 lượt ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Nội dung góp ý tập trung vào các quy định chung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tài chính về đất đai, giá đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân trước ngày 27/3/2023; trình Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 1/4/2023; báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/4/2023.

QUẢNG CÁO

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm, trước ngày 25/4/2023.

Theo PV

VTV.VN

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.