Công đoàn Ngân hàng TPBank tăng nắm giữ cổ phiếu TPB

Công đoàn Ngân hàng TPBank đã tăng lượng cổ phiếu nắm giữ ngay trước thềm ngân hàng này chia cổ tức bằng tiền mặt. Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) mới đây đã có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó,…

Fatz Admin lúc 2023-03-21
Công đoàn Ngân hàng TPBank tăng nắm giữ cổ phiếu TPB

Công đoàn Ngân hàng TPBank đã tăng lượng cổ phiếu nắm giữ ngay trước thềm ngân hàng này chia cổ tức bằng tiền mặt.

Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) mới đây đã có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, Công đoàn Ngân hàng TPBank đã nhận chuyển nhượng 227 nghìn cổ phiếu TPB, trị giá theo mệnh giá là 2,27 tỷ đồng, qua đó nâng lượng cổ phiếu sở hữu lên 704.440 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,04453% cổ phần của TPBank.

Thời gian nhận chuyển nhượng là ngày 15/3/2023 và phương thức giao dịch là qua Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

QUẢNG CÁO

Như vậy Công đoàn Ngân hàng TPBank đã tăng lượng cổ phiếu nắm giữ ngay trước thềm ngân hàng này chia cổ tức bằng tiền mặt.

Cụ thể ngày 20/3/2023 là ngày giao dịch không hưởng quyền cổ phiếu TPB nhận cổ tức tiền mặt 25%. Với lượng cổ phiếu nắm giữ tại ngày 20/3, Công đoàn Ngân hàng TPBank sẽ có khoản cổ tức tiền mặt lên tới 1,76 tỷ đồng.

Kim Ngân

Nhịp sống thị trường

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.

Từ khoá: