Bất chấp đại dịch, Bảo Hiểm MIG vẫn tăng trưởng hơn 85% trong quý 3.2021

Dựa theo báo cáo tài chính quý 3.2021 của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội (MIG), thì lợi nhuận sau thuế quý 3.2021 tăng trưởng hơn 85% đạt 32.5 tỷ đồng, so với mốc 17.5 tỷ đồng của quý 3.2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi…

F.admin lúc 2021-10-21

Dựa theo báo cáo tài chính quý 3.2021 của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội (MIG), thì lợi nhuận sau thuế quý 3.2021 tăng trưởng hơn 85% đạt 32.5 tỷ đồng, so với mốc 17.5 tỷ đồng của quý 3.2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của MIG đạt 148.5 tỷ đồng, tăng tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế của MIG trong quý 3.2021 (tỷ đồng)

Nguồn:MIG,HSX

Do ảnh hưởng của đại dịch, nên tốc độ tăng trưởng doanh thu của MIG có phần chậm lại, do vấn đề giãn cách làm việc tiếp xúc khách hàng và gia tăng số lượng hợp đồng gặp nhiều trở ngại. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho MIG trong quý 3.2021. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cán bộ công nhiên và ban lãnh đạo Tổng Công ty, MIG đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu đem so sánh với các công ty bảo hiểm trong ngành thì MIG hiện đang là doanh nghiệp bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đều trên 50%. Kết thúc quý 3.2021, doanh thu bảo hiểm gốc của MIG đạt 779 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với mức 749 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.683 tỷ đồng, tăng 22.7% so với cùng kỳ.

QUẢNG CÁO

Theo ước tính của chúng tôi, khi nền kinh tế mở cửa trở lại, việc giao tiếp với khách hàng trở nên dễ dàng hơn khi đó doanh thu của MIG sẽ tiếp tục tăng mạnh trong quý 4. Qua đó cũng góp phần thúc đầy lợi nhuận của toàn Tổng công ty. Theo ước tính của chúng tôi, lợi nhuận sau thuế quý 4 của MIG có thể đạt 120 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 268 tỷ đồng, tăng 38.9% so với năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế các năm của MIG (tỷ đồng)

Theo Fatz Research

Share
Bài viết bởi

F.admin

Bình luận đã bị đóng.

Bạn cũng có thể thích
fatz.research 2024-05-29
F.admin 2024-05-22
fatz.research 2024-05-20