Bất Động Sản
Giai đoạn 2016-2020, TPHCM chỉ mới chỉ bồi thường và di dời được 2.479 trong tổng số 20.000 căn nhà trên và ven kênh ..
Fatz Admin 2023-03-10