Bất Động Sản
Chuyên gia cho rằng, kênh dẫn vốn chính cho ngành bất động sản có sự điều tiết. Cụ thể, nhà nước sẽ vẫn tiếp ..
Fatz Admin 2023-01-05
Bất Động Sản
Chuyên gia nhận định, trong năm 2022, có 4/10 luồng tiền của bất động sản ở trạng thái tiêu ..
Fatz Admin 2022-12-24