Bất Động Sản
Theo chính sách mới có hiệu lực ngày 18/3/2023 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tại Thành phố Hồ Chí Minh ..
Fatz Admin 2023-03-19
Bất Động Sản
Lãnh đạo các xã Quang Lộc và Kim Song Trường (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị kiểm ..
Fatz Admin 2023-02-12