Bất Động Sản
“Các quy định về sử dụng các phương pháp định giá đất cũng chưa ngăn chặn được việc thao túng giá đất để trục ..
Fatz Admin 2023-03-10
Bất Động Sản
“Không thể đưa ngân sách ra giải cứu thị trường vào lúc này; cũng không nên đổ hết trách ..
Fatz Admin 2023-02-15