Bất Động Sản
Khu đất 73.842 m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ được bán đấu giá năm 2019 chỉ với giá 115 tỷ đồng, ..
Fatz Admin 2023-02-03
Bất Động Sản
Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hầu hết lượng giao dịch bất động sản là ..
Fatz Admin 2023-01-29
Bất Động Sản
Tùy từng vị trí, loại đường, loại đất mà người dân bị thu hồi đất để thực hiện dự ..
Fatz Admin 2023-01-12
Bất Động Sản
Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Xây dựng tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về ..
Fatz Admin 2022-11-29