Nghị quyết sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính ở tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện và 3 thành phố; 177 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 126 xã, 41 phường và 10 thị trấn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban…

Fatz Admin lúc 2023-02-23

Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện và 3 thành phố; 177 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 126 xã, 41 phường và 10 thị trấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ và nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, Nghị quyết quyết nghị thành lập thị trấn Hóa Thượng trên cơ sở toàn bộ 13,38 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.871 người của xã Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Thị trấn Hóa Thượng giáp các xã Hóa Trung, Khe Mo, Minh Lập thuộc huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên.

QUẢNG CÁO

Đồng thời nhập toàn bộ 40,67 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.573 người của xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi nhập, thị trấn Quân Chu có diện tích tự nhiên là 53,18 km2, quy mô dân số là 8.769 người.

Thị trấn Quân Chu giáp xã Cát Nê thuộc huyện Đại Từ; thành phố Phổ Yên và tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả sau khi thành lập và sáp nhập: Huyện Đồng Hỷ có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 3 thị trấn; còn huyện Đại Từ có 29 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 27 xã và 2 thị trấn.

Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện và 3 thành phố; 177 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 126 xã, 41 phường và 10 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2023.

Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới, sáp nhập phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Theo Luân Dũng

Tiền phong

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.