Hàng loạt giải pháp tăng quản lý vốn đầu tư công

(KTSG Online) – Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan liên quan xác định trách nhiệm, xử lý tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về công tác quyết toán vốn đầu tư công; ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác thẩm tra quyết…

Fatz Admin lúc 2024-02-27

(KTSG Online) – Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan liên quan xác định trách nhiệm, xử lý tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về công tác quyết toán vốn đầu tư công; ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác thẩm tra quyết toán để tăng khả năng quản lý vốn. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm theo đúng thời gian và mẫu biểu, bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương đảm bảo theo đúng quy định…

Công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành vẫn còn gặp nhiều bất cập như chậm phê duyệt hồ sơ hoặc hồ sơ chưa cung cấp đủ thông tin. Ảnh: Lê Vũ

Thông tin từ TTXVN, Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản về việc tăng khả năng quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia và chi phí quản lý dự án.

Theo báo cáo, công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành vẫn còn tình trạng chậm phê duyệt ở cấp huyện, cấp xã tại một số Ban quản lý dự án. Một số hồ sơ của các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập chưa đầy đủ các nội dung. Một số báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán còn sơ sài, lưu bản photocopy chưa đảm bảo quy định và quyết định phê duyệt chưa đúng mẫu của Bộ Tài chính.

QUẢNG CÁO

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về thời gian. Đồng thời, ngành chức năng áp dụng các chế tài như công khai danh sách chủ đầu tư vi phạm; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư vi phạm.

Một lưu ý khác là các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị cần thúc đẩy việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán để giảm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành hàng năm. Trong đó, việc ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác thẩm tra quyết toán, đồng thời xác định công nợ là nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết để tiến đến ưu tiên bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho dự án.

Về bố trí vốn đối ứng, hiện nay một số địa phương vẫn còn tình trạng bố trí vốn đối ứng ngân sách thực hiện cho các chương trình mục tiêu quốc gia chưa đảm bảo tỷ lệ tối thiểu theo quy định. Thậm chí, nhiều địa phương còn chưa phân bổ hết vốn của kế hoạch vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đến những dự án. Một số địa phương có phân bổ vốn nhưng không đúng nhóm.

Theo đó, bộ đề nghị các đơn vị phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm theo đúng thời gian và mẫu biểu. Các cấp cần rà soát việc bố trí vốn đầu tư công cho các dự án sao cho đúng quy định về ngân sách Nhà nước, đầu tư công. Các cấp quản lý rà soát, bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương đảm bảo theo đúng quy định, đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục giải ngân.

Trúc Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Share
Bài viết bởi

Fatz Admin

Bình luận đã bị đóng.