Tại diễn đàn, các chuyên gia cùng nhau thảo luận xoay quanh 2 vấn đề: Thực trạng và vai trò liên kết, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, phát huy vai trò của Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ khi đi vào thực tiễn.

Các diễn giả thảo luận tại diễn đàn.

Kết quả thảo luận của các nhà khoa học, các chuyên gia cho thấy, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước các thách thức, các điểm nghẽn cần được tháo gỡ trong liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long không thay đổi nhiều giữa 3 khu vực (Nông nghiệp; Thương mại – Dịch vụ; Công nghiệp – Xây dựng); sản xuất nông nghiệp còn chịu nhiều rủi ro, ít nhà đầu tư quan tâm lĩnh vực nông nghiệp; công nghiệp chế biến có lợi thế của Vùng nhưng chưa được khai thác đúng tiềm năng.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, việc tổ chức diễn đàn sẽ góp phần tạo động lực phát triển mới khi các khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ cao, đặc biệt là Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long… hình thành và phát triển. “Qua các phiên đối thoại, những chia sẻ, thảo luận, hiến kế của các chuyên gia, các nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành sẽ là kinh nghiệm cho thành phố trong việc triển khai có hiệu quả Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ…”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Tin, ảnh:THÚY AN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.