banner

Tự doanh chứng khoán là gì?

0
0

Tự doanh chứng khoán là gì?

Đây là một trong những mảng hoạt động quan trọng của công ty chứng khoán. Vậy cụ thể, tự doanh chứng khoán là gì?

Tự doanh chứng khoán là gì?

  • Xem đáp án

Theo Khoản 30, Điều 4, Luật Chứng khoán năm 2019: “Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua, bán chứng khoán cho chính mình”.
Có thể hiểu đơn giản, tự doanh chứng khoán là hoạt động một công ty chứng khoán tự mua bán giao dịch chứng khoán cho mình nhằm hưởng lợi nhuận từ lợi tức hay chênh lệch giá trên thị trường. Hay cũng có thể nói, tự doanh là việc mua đi bán lại chứng khoán để thu lời từ việc tăng giảm giá (mua thấp, bán cao), hoặc hưởng lợi nhuận định kỳ của một công ty chứng khoán.
Công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh chỉ được mở 1 tài khoản giao dịch chứng khoán tự doanh tại chính công ty.

Điều kiện cấp phép hoạt động tự doanh cho công ty chứng khoán là gì?

  • Xem đáp án

Theo Luật Chứng khoán, công ty chứng khoán chỉ được cấp phép hoạt động tự doanh khi có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng và đã được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Công ty chứng khoán phải ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của chính mình. Họ cũng buộc thông báo cho khách hàng biết nếu là đối tác trong giao dịch thoả thuận với khách hàng.

Trường hợp mua bán nào của công ty chứng khoán không được coi là tự doanh?

  • Xem đáp án

Theo Điều 22, Thông tư số 121/2020/TT-BTC, các quy định hoạt động của công ty trong nghiệp vụ tu doanh chứng khoán
Các trường hợp sau không được coi là tự doanh chứng khoán:
a) Mua, bán chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch;
b) Mua, bán cổ phiếu của chính mình.

Trạng Chứng

FILI

banner