banner

Tự doanh 27/05: Mua ròng mạnh hơn 1 ngàn tỷ đồng

0
0

Tự doanh 27/05: Mua ròng mạnh hơn 1 ngàn tỷ đồng

Phiên 27/05, tự doanh của công ty chứng khoán mua ròng mạnh hơn 1 ngàn tỷ đồng. Lực mua mạnh ở nhóm VN30. Trong đó, PNJ, FPT, MWG, REE được mua ròng trên 100 tỷ đồng mỗi mã. Nhóm cổ phiếu ngân hàng VN30 gồm ACB, TCB, VPB, MBB, TPB cũng được mua ròng mạnh.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 27/05

Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 27/05

Đông Tư

FILI

banner