banner

Điều ước mùa Noel của chứng sỹ

0
2

Điều ước mùa Noel của chứng sỹ

Từng là cổ phiếu quốc dân tại thị trường chứng khoán Việt Nam, HPG gần đây khiến không ít nhà đầu tư buồn lòng khi đưa họ ra “xa bờ”.

Ông già Noel phải “xa bờ” với HPG!? Đồ họa: Tuấn Trần

Chí Kiên

FILI

banner