banner

DGC, YEG, TDP, BSC, TIG, DVG: Thông tin giao dịch cổ phiếu

0
0

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC): Từ ngày 31/5 đến 29/6, ông Đào Hữu Tu, bố vợ Trưởng ban Kiểm soát Nguyễn Văn Kiên, đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu DGC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 342.038 đơn vị, chiếm 0,2% vốn.

CTCP Tập đoàn Yeah 1 (YEG): Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đăng ký bán toàn bộ 4,03 triệu cổ phiếu YEG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 1/6 đến 10/6.

CTCP Thuận Đức (TDP): Từ ngày 27/4 đến 26/5, Thành viên HĐQT Ngô Kim Dung đã mua 220.300 cổ phiếu TDP trên 552.688 cổ phiếu đăng ký mua, nâng lượng nắm giữ lên 4,18 triệu đơn vị tương đương 6,94% vốn. 

CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC): Từ ngày 27/5 đến 24/6, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Lê Thị Tường Vy, đăng ký mua 1,35 triệu cổ phiếu BSC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 1,35 triệu đơn vị.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG): Từ ngày 27/5 đến 24/6, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Phúc Long đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TIG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 30,49 triệu đơn vị. 

CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 (TV3): Ngày 18/5, cổ đông lớn Công ty TNHH VP Invest đã mua 187.500 cổ phiếu TV3, nâng lượng nắm giữ lên 1,01 triệu đơn vị tương đương 12,21% vốn. 

CTCP Xây dựng 1369 (C69): Từ ngày 27/4 đến 20/5, bà Lê Thị Thùy Linh, con Chủ tịch HĐQT Lê Minh Tân, đã mua 528.400 cổ phiếu C69, nâng lượng nắm giữ đến 1,54 triệu đơn vị, chiếm 2,56% vốn. 

CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG): Từ ngày 26/4 đến 23/5, Tổng Giám đốc Hồ Đình Tùng đã mua 270.600 cổ phiếu DVG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,97% tương đương 271.600 đơn vị. 

CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP (VCP): Ngày 23/5, CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán 8 triệu cổ phiếu VCP, giảm lượng nắm giữ xuống 3,76 triệu đơn vị, chiếm 4,49% vốn. 

CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (KGM): Từ ngày 1/6 đến 30/6, Ủy viên HĐQT Phan Hùng Minh đăng ký bán toàn bộ 2,54 triệu cổ phiếu KGM theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. 

CTCP Tập đoàn CNT (CNT): Ngày 20/5, ông Nguyễn Mạnh Hiếu đã bán 26,6 triệu cổ phiếu CNT, giảm lượng nắm giữ xuống 596.500 đơn vị tương đương 1,49% vốn. 

Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải –  CTCP (TED): Ngày 19/5, cổ đông lớn CTCP Đầu tư MHC đã bán 3,1 triệu cổ phiếu TED, giảm lượng nắm giữ xuống 664.050 đơn vị, chiếm 5,31% vốn. Cũng trong ngày 19/5, quỹ Đầu tư hạ tầng Red One, đơn vị có liên quan đến Trưởng ban kiểm soát Mạch Thanh Toàn, đã mua 3,1 triệu cổ phiếu TED, nâng lượng nắm giữ lên 3,1 triệu tương đương 24,8% vốn. 

CTCP ILA (ILA): Ngày 20/5, cổ đông lớn Đào Thị Lệ Quyên đã mua 302.000 cổ phiếu ILA, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 11,52% vốn tương đương 2,13 triệu đơn vị. 

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH): Tổng công ty IDICO – CTCP, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Cao Nguyên, đăng ký mua thỏa thuận 349.000 cổ phiếu ISH, nâng lượng nắm giữ lên 23,3 triệu đơn vị.

Hoàng Cúc
banner