banner

Đầu tư phát triển Sóc Sơn bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin

0
1

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (UPCoM: DPS).

Doanh nghiệp này bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu gồm báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018, 2019, 2020 được kiểm toán; BCTC soát xét bán niên 2019, 2020, 2021; BCTC quý IV/2018, I/2019, II/2019, III/2019, IV/2019, I/2020, II/2020, III/2020, IV/2020, I/2021, II/2021; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020, 2021; Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020, 2021. Cùng với đó, công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX về việc thay đổi người ủy quyền CBTT từ ngày 17/5/2019.

UBCKNN cũng xử phạt 15 triệu đồng đối với ông Ngô Công Minh (địa chỉ: Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố HCM) do báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ông Ngô Công Minh và người có liên quan là bà Phạm Thị Ái Hạnh nắm giữ tổng cộng 2.000.950 cổ phiếu CTF, tương đương 11% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của City Auto (HoSE: CTF). Ngày 12/4/2018, ông mua 460.000 cổ phiếu CTF dẫn đến sở hữu 2.460.950 cổ phiếu CTF, tăng tỷ lệ lên 13,6%; ngày 17/4/2018, ông mua 435.000 cổ phiếu CTF dẫn đến sở hữu 2.895.950 cổ phiếu CTF, tăng tỷ lệ lên 16%. Tuy nhiên, đến ngày 15/05/2018, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố HCM mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm người có liên quan.

Bình An
banner