banner

Cổ phiếu FIR ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 05/07

0
0

Cổ phiếu FIR ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 05/07

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), cổ phiếu của CTCP Địa ốc First Real (HOSE: FIR) sẽ được đưa ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 05/07.

Lý do là FIR đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đưa vào diện cảnh báo sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Cụ thể, FIR đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022 trong ngày 30/06. ĐHĐCĐ FIR đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 450 tỷ đồng và lãi sau thuế 120 tỷ đồng, lần lượt gấp 2 và 3 lần kết quả năm 2021.

Trong năm 2022, FIR định hướng sẽ mở rộng hệ thống sàn giao dịch trực tuyến, văn phòng đại diện ra các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Nam,… Đồng thời, Công ty sẽ phát triển mạng lưới phân phối với các sàn liên kết, doanh nghiệp môi giới ở các địa phương nhằm tiết giảm các khoản chi phí cố định và quản lý trong vận hành. Với các sàn truyền thống và đội môi giới không hoạt động hiệu quả, Công ty sẽ phân tách và sát nhập với các đơn vị khác.

Đối với phần lợi nhuận năm 2021, FIR dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 20% (cổ đông sở hữu 5 cp sẽ được nhận 1 cp mới).

Hà Lễ

FILI

banner