banner

Cổ phiếu bất động sản liên tục tăng trần, thị giá lên kỷ lục

0
1

Cổ phiếu bất động sản liên tục tăng trần, thị giá lên kỷ lục

CEO, DIG, LDG, FLC và rất nhiều cổ phiếu bất động sản đang nổi sóng. L14 thậm chí tăng mạnh lên mức 371,000 đồng/cp, dẫn đầu thị giá toàn thị trường chứng khoán.

CEO, DIG giá cao đấy nhưng làm sao bằng L14! Đồ họa: Tuấn Trần

Chí Kiên

FILI

banner