banner

Chứng khoán có nhiều phiên giảm sâu

0
0

Chứng khoán có nhiều phiên giảm sâu

Thị trường chứng kiến nhiều phiên giảm sâu. Dù có phiên hồi phục ngày 13/04 gỡ lại nhưng tình hình vẫn chưa khả quan.

Chứng sĩ thở để còn gỡ. Đồ họa: Tuấn Trần

Chí Kiên

FILI

banner