banner

Cây thông Noel trên sàn chứng

0
76

Cây thông Noel trên sàn chứng

Sau chuỗi tăng trần, cổ phiếu VMD, SPM đã bắt đầu tạo mẫu hình “cây thông Noel”.

Cây thông này thì bố xin kiếu con ơi! Đồ họa: Tuấn Trần

Chí Kiên

FILI

banner